Politikken

Program for Frogner AP

Vestre Arbeidersamfunn stiller kandidater til bydelsutvalget, vedtar vårt program og driver valgkamp gjennom Frogner Arbeiderparti. Programmet kan du lese på nettsidene til Frogner Arbeiderparti