Om Vestre Arbeidersamfunn

Vestre Arb.samf.(Majorstuen-Uranienborg)

Vestre Arbeidersamfunn er en tradisjonsrik organisasjon, eldre enn Arbeiderpartiet selv. Det ble stiftet i 1880 etter mønster av Oslo Arbeidersamfunn, og skulle bidra til opplysning, med blant annet foredrag og bibliotek. I 1890-årene ble vi medlem av Arbeiderpartiet og har vært en vesentlig del av Oslo Arbeiderparti siden.


Styret