Styremedlem

Inger Huseby

Medlem av Frogner bydelsutvalg, og nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Inger Huseby